IBZ long

Terreurniveau 3 heeft ook repercussies voor het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling.

Vanuit de veiligheidscel van de stad Aalst worden ons als organisator van het Oogstfeest diverse veiligheidsmaatregelen opgelegd.

Ten gevolge het terreurniveau 3, dat momenteel van kracht is in België, dienen we dit jaar nog extra acties te ontwikkelen.

Als bezoeker zal je hier, op zich, weinig van merken.

Enkel de volgende 3 veiligheidsopties zal je als bezoeker zeker ondervinden:

·         De feestweide is slechts toegankelijk via 2 in- en uitgangen.

·         Rugzakken en grote tassen laat je best thuis.

·         De in- en uitgangen zullen bemand worden door stewards.

We doen er alles aan opdat je als bezoeker van ons Oogstfeest zo weinig mogelijk hinder mag ondervinden.”

https://www.besafe.be/in-de-kijker/nieuwe-omzendbrief-veilige-festivals