Hoeve de Croes

Meldert

Alhoewel de familie reeds van in den beginne zeer actief betrokken was bij het gehele gebeuren – met de Brabantse trekpaarden als boegbeelden – had men er nooit aan gedacht deze misschien wel enige volwaardige gezinsboerderij uit onze Faluintjes – die nog gerund wordt volgens de traditionele manier – uit te kiezen als Pikkeling-locatie. De voornaamste reden daartoe was het ontbreken van een ruime binnenkoer. Deze boerderij werd immers op het einde van 19e eeuw gebouwd (gesproken bronnen spreken van het jaar 1900 precies ) volgens het Oost-Vlaamse principe, wat betekent dat de stal van de koeien in rechtstreekse verbinding stond (staat) met de slaapkamer van de boer en de boerin. De reden daarvoor was dat de boer onmiddellijk moest kunnen reageren mocht er ‘s nachts iets mislopen met ‘ zijn kapitaal ‘, want dat waren die koeien voor de boer tenslotte. Trouwens, ook de paardenstal moest zich in de directe omgeving van het woonhuis bevinden, want ook zo een paard was van onschatbare waarde voor de leefbaarheid van het bedrijf. Dit alles is nu nog te merken op deze boerderij, ook al werd in 1958 een nieuwe stal gebouwd (daar stond oorspronkelijk de grote schuur ) voor 25 koeien en moderniseerden de huidige bewoners Marc en Greta die vernieuwde stal op hun beurt in 1999. De huidige eigenaars zijn dus Marc De Croes en Greta Ottermans. In 1979 volgden zij hun ouders op: Eugeen De Croes, zelf 20 jaar lid van de Raad van Bestuur van de VVV De Faluintjesstreek, en echtgenote Maria Clauwaert. Deze laatsten hadden op hun beurt de hoeve overgenomen van de ouders van Eugeen, Constant De Croes en Marie De Backer en dit in 1949 bij hun huwelijk.

En nu wordt het wat moeilijker.
De grootvader van de huidige eigenaar – Constant De Croes dus – werd geboren in 1876 en huwde met Marie De Backer (° 1882) in 1912. Op dat ogenblik was de boerderij
in het bezit van Eugenie Beeckman, moeder van Constant De Croes. Deze vrouw – als jong meisje een welstellende ‘enige ‘ dochter – was gehuwd met een zekere August De Croes, geboren in 1839 maar overleden in 1885. Deze vrouw was dus vrij vroeg weduwe en was achter gebleven met maar liefst 10 kinderen. Zij zal dan ook de boerderij blijven beheren tot aan haar dood in 1926, dus ook nog nadat haar zoon Constant in 1912 reeds ingetrouwd was met Marie De Backer.

Dat het huis met de daarnaast gelegen stal met de paardenstalen bakoven in 1900 gebouwd werden, is dus vrij logisch: de meeste kinderen van Eugenie waren volwassen en werkten reeds, en in die tijd was het de gewoonte dat de kinderen hun ‘pree’ aan de ouders afgaven. Wat wij zeker weten is dat de stenen waaruit het huidige huis is opgetrokken gebakken werden uit de klei van de grond waar later Valerie De Croes zaliger, een oom van de huidige eigenaar, zijn huis gebouwd heeft. Die grond had ooit behoord aan een zekere Sofie Van Biesen, die getrouwd was met de vader van Eugenie Beeckman in een tweede huwelijk dat kinderloos gebleven was en deze vrouw zou haar bezittingen overgemaakt hebben aan haar stiefdochter Eugenie, die dus als enige dochter twee erfdelen in ontvangst mocht nemen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bij zo een rijke jonkfrouw niet den eersten den besten welkom was. Dit zou dan verklaren dat haar latere echtgenoot August De Croes afkomstig was van een zeer welstellende familie uit Ternat. Deze August De Croes was de zoon van Petrus De Croes (geboren in 1805 te Ternat) en deze Petrus De Croes huwde in 1835 met Amelia Caudron (dochter van Cornelius Caudron en vroeger woonachtig op het dorp van Moorsel) en vestigde zich daar, vermoedelijk achter de Sint-Gudulakapel . Dat deze De Croes Petrus vrij welstellend was, kunnen wij afleiden uit het feit dat er in Ternat nu nog een ‘ Dokter De Croesstraat ‘ bestaat. Die dokter De Croes was de broer of de kozijn van August of van Petrus.