Molencauterhoeve

familie Moens Moorsel

 

molencauterhoeve 2

 

In de directe omgeving van waar zich ooit de eerste windmolen van Moorsel bevond, is de Molencauterhoeve gesitueerd. Volgens oude kaarten uit de 17e eeuw stond deze houten molen op de hoek van de huidige Geensbeekstraat en de Beukennotenbosstraat op het erf achter Vossenshof. Het molenhuis bevond zich aan de overkant van de straat, op de hoek van de Geensbeekstraat en de Kortenbosdries. In het landboek van Moorsel van het jaar 1636 staat de Molencauterhoeve reeds aangeduid op de percelen ‘Molencauter’, horende tot Moorsel Kapittel – Land van Dendermonde (het vroegere Gevergem).

 

Eens de hoeve binnengewandeld en de drukke Ravenakkerstraat de rug toegekeerd, overvalt je een oase van rust. Een prachtig panorama strekt zich uit vanaf de landerijen tot het Kravaalbos met enkele glooiingen als overgang naar het Brabants landschap, waardig om geklasseerd te worden als beschermd vergezicht. Achter de weiden bevindt zich een voetweg dat splitst in een paadje dat de Leirekensroute dwarst en zich zo naar de Konijnaarde begeeft en een paadje dat van de Beukennotenbosstraat naar de Heidebosstraat loopt.

 

molencauterhoeve 4De schuur en de stallingen van de hoeve zijn goed bewaard gebleven. In 1959 heeft echter een gedeelte van het oude woonhuis plaats gemaakt voor een nieuwbouw. De eeuwenoude waterput is nu overdekt en bevindt zich onder de huidige keuken. De vautekelder is nog steeds intact. De oude boerenwoonkamer met restanten van vakwerk werd in ere hersteld en is voortaan een gezellig vertrek om te vertoeven op een zomerse avond.

 

 

Adres:
Ravenakkerstraat 28
9310 Moorsel