Grote Prijskamp der stad Aalst

tekst William Tuypens

 

De prijskamp is een organisatie van de stad Aalst en de Koninklijke Landbouwcomice van Aalst, de Vlaamse fokkers van het Belgisch Trekpaard en de Vlaamse Haflingerclub.

GESCHIEDENIS

IMG_8398

Aalst, de Denderstreek en trekpaarden zijn sedert eeuwen ontegensprekelijk met elkaar verbonden. De fokkerij van een echt Belgisch raspaard dateert uit het begin van de 17de eeuw. In 1615 werden de eerste postkoetsen in gebruik genomen. deze hadden zeer energieke en sterke paarden nodig voor hun lange reizen. Rond 1770 creëert Karel Van Lotharingen hengstendepots in onder andere Aalst, teneinde het type trekpaard te verbeteren naar het meer gevraagde landbouwpaard. Hiervoor importeert hij hengsten van verschillende rassen, maar het resultaat werd een ontgoocheling. De depots werden opgedoekt, met uitzondering van Aalst, waar omstreeks 1775 een twintigtal Shires werden ingevoerd van bij de Engelse fokker Bakewell. Deze paarden bleken excellente fokhengsten en werden de verre voorouders van het Belgische trekpaard.

 

VOLBLOED

IMG_4636Ondertussen ligt het Belgische Trekpaard aan de basis van zowat alle andere zware koudbloedrassen en is het nog steeds wereldberoemd. Het Belgisch trekpaard is als het ware de volbloed onder de koudbloeden. Door de mechanisatie van de landbouw is het trekpaardenbestand echter teruggevallen tot een 6000-tal exemplaren. Wil jij het kruim van dit  trekpaarden-bestand bewonderen, kom dan genieten van deze jaarlijkse show van gratie, adel en schoonheid in al zijn eenvoud. De Vlaamse Haflingerclub keurt er terzelfdertijd zijn prachtige familiepaardje, en geeft in de namiddag gratis rondritjes weg op zijn paarden. Kleine kinderen kunnen zoals ieder jaar terecht op het vliegend tapijt, een rondrit op de paardenkoets of poseren op de rug van een stoer trekpaard.

 

 

 

 

 

IMG_4659

Terug naar overzicht vaste waarden