Nieuw Pikkelingbier

Een nieuw PIKKELING-biertje.

Je kon het reeds degusteren op de Dorserdag van 31 januari 2009 – de officiële opening van ons feestjaar en ter gelegenheid van het bindingsmoment voor medewerkers en gastgezinnen.

Dankzij een samenwerkingsakkoord met de brouwerij Slaghmuylder uit Ninove, bekend om zijn bieren van goede kwaliteit, zijn wij erin geslaagd om een nieuw PIKKELING-biertje aan te bieden. Het is een amberkleurig bier van hoge gisting, met hergisting op fles. Dit levend bier is gebrouwen naar aloude traditie met natuurlijke ingrediënten, waaronder gerstemout en aromatische streekeigen hopbloemen. Alc. 5,5% vol.

Via de pers en reclamefolders is ons nieuw product kenbaar gemaakt en bovendien hebben we zowel de horeca-uitbaters van de streek als bierhandelaars of plaatselijke uitzetters omstandig ingelicht van ons nieuw product.

Dus vraag ernaar bij uw bezoek aan de locale horecazaken.

Het nieuw PIKKELING-biertje heeft ook een nieuw etiket gekregen.

Pikkelingbier 40ste

Steunbrief

Geachte,

In 2009 viert de VVV De Faluintjesstreek zijn 40ste verjaardag. Zo een feestjaar gaan wij als bestuur zeker niet ongemerkt laten voorbijgaan. In de loop van de volgende maanden zult u via de media o.a. voldoende geïnformeerd worden over onze feestplannen. Maar over één onderdeel willen wij alvast een tipje van de sluier oplichten, en wel namelijk het volgende :

U weet wellicht dat de VVV De Faluintjesstreek in de loop der jaren heel wat oude landbouwtuigen verzameld heeft. De lijst ervan vindt u hierbij ingesloten. Deze oude werktuigen zijn echt aan herstel toe, maar daarvoor heb je niet alleen vakkennis en mecaniciens nodig, maar ook … financiën.

Welnu : vorig jaar dienden wij in de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag in tot cofinanciering van een plattelandsproject ‘ Herstel Cultureel Agrarisch Erfgoed – Landbouwmachines ‘ en dit in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling, As 3 gebiedsgerichte werking. Dit project werd goedgekeurd, zodat 65% van  de te maken onkosten gesubsidieerd zullen worden. Maar dit betekent natuurlijk ook dat wij als VVV de overige 35% zelf dienen in te brengen. Op een bedrag van zo een 26.000 € betekent dat toch zo een 9.100 €. En die volledig zelf dragen is uiterst moeilijk, dat zult u best wel begrijpen. Om deze verplichting toch te kunnen nakomen hebben wij bij de Koning Boudewijnstichting een aanvraag tot projectsubsidie ingediend, die eveneens goedgekeurd werd. Zo een projectfinanciering houdt in dat er bij de Koning Boudewijnstichting een rekening geopend wordt, dat die gelden daar verzameld worden, dat die fiscaal aftrekbaar zijn waarbij deze stichting u het fiscaal attest in februari van het volgende jaar opstuurt en dat de gestorte gelden integraal worden uitgekeerd aan onze VVV.

Het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting is : 000-0000004-04 met vermelding L82169 – VVV De Faluintjesstreek. In juli 2009, ter gelegenheid van de 40ste Pikkeling, zullen deze  herstelde machines tentoongesteld worden op de plaats waar de Pikkeling doorgaat : aan de Abdij van Affligem.

Wij zijn dan ook zo vrij een beroep te doen op uw sympathie tegenover dit project en vragen u om ons hierbij te steunen. In het feestboek dat wij ter gelegenheid van de  40ste verjaardag zullen uitgeven zal dan ook uw naam als milde schenker vermeld worden.

Namens de Raad van Bestuur,

Fons De Koninck, voorzitter VVV De Faluintjesstreek.