Doelstellingen VVV De Faluintjesstreek

Voorstelling

De VVV De Faluintjesstreek beoogt het cultureel agrarisch erfgoed uit de Faluintjesstreek in de kijker te plaatsen.
Met het de organisatie van het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling zet het ‘het oogsten’ centraal.
Het behoud van de hopteelt in de regio vormt eveneens een item.
Maar er is nog meer, zo beschikt de VVV ondertussen over een aardig machinepark aan landbouwwerktuigen. Een ploeg vrijwilligers staat in voor de restauratie en het onderhoud. Het machinepark wordt tijdens het oogstfeest tentoongesteld.
De Faluintjesstreek heeft heel wat streekproducten te bieden. Ook deze zet de VVV graag tentoon via de promotie, streekproductenwandelingen en oogstfeest. De VVV heeft zelfs zijn eigen Pikkeling bier, Pikkelingjenever, Pikkeling wijn, Faluintjeskoffie, Faluintjestaart, Faluintjespralines…
Door het Vlaams Kampioenschap van het Belgisch trekpaard te koppelen aan ons oogstfeest zetten we het ‘Brabants Trekpaard’ in de kijker.
De VVV heeft zelfs zijn eigen Pikkelingkapel die op diverse gelegenheden present tekent.

Organisatie van o.a.;

  • Internationaal Folkloritisch Oogstfeest ‘Pikkeling
  • Hopscheutenfestival
  • Wandelingen, uitstappen, …
  • Fietsknooppunten in de Faluintjesstreek
  • Wandellussen in de Faluintjesstreek

Doelstellingen

De doelstellingen van de VVV De Faluintjesstreek VVV zijn verwoord in haar statuten:

De vereniging heeft tot doel  met betrekking tot de deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel het zacht toerisme en de recreatie te bevorderen, te promoten en te accentueren  met voortdurende aandacht voor het behoud  van het landelijk agrarisch en/of cultureel erfgoed en dit onder meer:

  1. Door te streven naar de valorisatie, de instandhouding, de bekendmaking in binnen– en  buitenland van het toeristische patrimonium en erfgoed;
  2. Door het stimuleren en ontplooien van initiatieven en projecten warbij de educatieve inhoud centraal staat;
  3. Door het organiseren van voordrachten, uitstappen, tentoonstellingen, culturele, folkloristische en andere manifestaties.

Ingevolge de toetreding van de VZW Abdij Affligem tot de VZW heeft de Algemene Vergadering beslist om de doelstelling te verruimen met voortdurende aandacht voor inzonderheid de hopcultuur, de traditionele landbouwgewassen, de streekeigen  producten  in harmonie met hun cultureel erfgoed.

In uitvoering van haar doelstellingen promoot de VVV De Faluintjesstreek VZW niet alleen heel wat groene of culturele trekpleisters in vier van de Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Moorsel en Meldert maar tevens de over gans Vlaanderen welbekende Abdij van Affligem en haar prachtige omgeving.

Enkele toeristische troeven: het Kravaalbos in Meldert, het Waterkasteel in Moorsel, de fietsroute “Leirekensroute” met in Moorsel het kunstwerk ‘Het Gebaar’ van Luk de Blok en aanpalend plantsoentje , de Sint-Antoniuskermis te Herdersem en de ‘Faubourg-feesten’ in Baardegem.

  • Het internationaal folkloristisch oogstfeest Pikkeling

Het laatste weekend van juli komt men van einder en ver naar ons Folkloristisch Oogstfeest. Jong en oud snuift de geur van het graan, geniet van een biertje tijdens de optredens van de buitenlandse groepen en aanschouwt de vele activiteiten op de velden.