Vanwaar de naam ‘Faluintjes’

11 maart 1969

‘De Faluintjes‘ zijn in de wijk Klaarhaag gekend als het moerassige gebied rond de Molenbeek tussen Meldert-vijver en het Moorsels Waterkasteel. Oudere mensen spraken de naam uit met een –V-, zij spraken van ‘De Valoïntjes‘, wat bij velen het vermoeden wekt dat die –V– wel eens zou kunnen staan voor de –V– van ‘vallei‘, met een dialectische eindklank die nauwelijks fonetisch weer te geven is. Hoe is die naam nu de officiële benaming kunnen worden van de plaatselijke VVV – afdeling? Het ligt ver. Maar in de schemering van 45 jaar hardware  zien we met flarden het ontstaan van de VVV nog voor ons. Lambert Van de Sijpe zaliger woonde al een paar jaar in Meldert in de Putstraat. Geboren en getogen in Vlierzele wou hij indertijd als jonge productieleider bij de toenmalige BRT zich settelen, liefst op het platteland, maar toch niet te ver van de BRT-gebouwen. Dat werd…

Lees meer

VVV

11 april 1969

Als gevolg van de hierboven geciteerde activiteiten nam wijlen EH Pastoor Callant een initiatief en bracht  hij   in 1969 een aantal verantwoordelijken uit de gemeenten Baardegem, Meldert en Moorsel  rond de tafel met de bedoeling een middel te vinden om deze landelijke gemeenten voor de steeds sneller voortschrijdende verstedelijking te vrijwaren. Bij deze ontmoeting groeide het idee om via een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) zachte vormen van toerisme te gaan promoten en aldus van de landelijkheid van deze gemeenten een soort handelsmerk te maken.

Lees meer

Faluintjes

11 april 1970

Begin 1970 werd de vzw VVV De Faluintjesstreek daadwerkelijk opgericht. Men noemde de vereniging naar het gelijknamige natuurgebied tussen de Abdij Affligem en het Waterkasteel te Moorsel. Niet evident, want in eerste instantie werd de naam ‘Kravaal‘ vooropgesteld, maar sommigen vonden deze naam te beperkend, want te veel gefocust op Meldert alleen. Uiteindelijk werd de naam ‘Faluintjes’ weerhouden omdat dit gebied Meldert, Moorsel en zelfs een stukje Affligem behelsde.

Lees meer

Pikfeest

25 juli 1970

Als eerste realisatie van deze vzw werd datzelfde jaar onder impuls van wijlen voorzitter Lambert Van de Sijpe – de Meldertse Tv-producer die ondertussen naam had gemaakt met zijn ‘Plant een boomactie’ – het eerste oogstfeest, ‘Pikfeest’ genoemd, op ‘Hof te Putte’ te Meldert ingericht. Spijts het slechte weer bleek dit oogstfeest een succesformule en besloot men om dit oogstfeest elk jaar om beurt in een van de deelnemende gemeenten in te richten. De tweede editie kwam er te Baardegem op ‘Hoeve Loereman’, een derde editie op ‘hoeve Muylaert’ te Moorsel. Ondertussen waren ook enkele verantwoordelijken uit de gemeente Herdersem tot de vereniging toegetreden en werd de Faluintjesstreek definitief gevormd door deze vier gemeenten, thans deelgemeenten van Aalst. Het volgende ‘Pikfeest’ ging door te Herdersem op ‘Hoeve Van Nuffel’. Sindsdien werd de benaming ‘Pikkeling’ aan het oogstfeest gegeven: een traditie die heden nog steeds een stijgend succes kent, was geboren…..

Lees meer

CIOFF

23 februari 1990

CIOFF

Sedert 1990 werd het folkloregebeuren internationaal erkend en werd de Pikkeling lid van het CIOFF, het ‘Centre International des Organisators des Festivals Folkloriques’, een wereldwijde organisatie – onder de auspiciën van de UNESCO – die zich inzet voor de bekendmaking en verspreiding van de internationale folklore en cultuur, gericht op vrede en  geweldloosheid. Sedertdien werd de datum voor de Pikkeling definitief vastgepind op het laatste weekeinde van juli. En ja, nu zijn er een hele resem Faluintjessamenstellingen: van Faluintjesland en Faluintjesweiden tot Faluintjesschool en Faluintjesbelbus, van Faluintjesstraat en Faluintjesstreekproduct  tot Pasar Faluintjes en Heemkundige Kring De Faluintjes…Het zijn er meer dan vingers op twee paar handen. Dank, Lambert. Het geniale verhult zich vaak in het visionaire. Of moet het omgekeerd? We moesten zelf zo oud worden om het te weten.

Lees meer