Angelus

 

Met de organisatie van een Angelus wandeling brengt de VVV het verloren gegane volksgebruik van de Angelus opnieuw onder de aandacht. Het Angelus (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur ’s morgens, twaalf uur ’s middags en zes uur ’s avonds.