landbouwmachinepark

 

Binnen haar doelstellingen werden er gedurende de voorbije jaren 42 oude landbouwtuigen en – machines aangekocht door de VVV. Ze verkeren in relatief goede staat maar noodzakelijke herstellingen en grondig onderhoud dringen zich op.

Met het oog op financiering van dit herstel bekwam de VVV vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de plattelandsontwikkeling (binnen de werking en subsidiëring van het Europees Landbouwfonds ) de goedkeuring van een project

‘Herstel en Behoud van Cultuurhistorisch landbouwareaal’ voor de periode van 01.01.2008 tot en met 30.06.2009. De subsidiëring voorziet dat de VVV moet zorgen voor financiering met eigen middelen tot beloop van 35 %, in casu € 17.069 subsidiëring en € 9.191 eigen financiering. Voor deze financiering werd door “ De Koning Boudewijnstichting“ de opening van een projectrekening toegestaan.

Tot op heden worden deze machines – en landbouwtuigen jaarlijks tijdens de Pikkeling tentoongesteld en daar waar het kon maakten ze het voorwerp uit van demonstraties.

Het goedgekeurde project gaf de VVV de optimale kans om het project op zich te promoten als studieobject voor de vakscholen van de regio (verruiming van kennis van de basisbeginselen van mechanica en andere), alsook opleidingssegment voor de leerlingen deeltijds onderwijs die geen werk hebben – in wisselwerking met de voortrajecten van groep Intro.

Het herstelde machine- en landbouwareaal kon daarenboven gelden als een bijkomende toeristische en educatieve troef voor de Faluintjesstreek. We denken aan:

– integratie als item bij een uitstap voor eendagstoeristen én korte verblijftoeristen die Aalst en omgeving komen bezoeken (stad Aalst zal zorgen voor bijkomende promotie)

– een aanbod naar de jeugdorganisaties om landbouw en platteland beter te leren kennen

– uitgebreide informatie naar heemkundige kringen toe, dewelke het project opnemen in hun aanbod en promotie

– organisatie educatieve lesdagen (plattelandsklassen) voor scholen lager onderwijs