pastorieën

 

Toen elke parochie nog zijn eigen pastoor kende, waren de pastorijen de pronkstukken van die gemeenten. Nu tellen lang niet alle parochies hun eigen pastoor met als gevolg dat veel pastorijen leegstaan en verloederen. De Faluintjesgemeenten Baardegem, Meldert en Moorsel ontsnappen evenmin aan deze trend. In samenwerking met Vakantiegenoegens en ACW werd op 23 september 2008 een fietstocht georganiseerd in de Faluintjes met focus op haar pastorijen, pastorietuinen en kerken.

Teneinde verloedering tegen te gaan heeft de VVV aan het stadsbestuur van Aalst de uitdrukkelijke vraag gericht om de pastorij van Meldert te beschikking te stellen als lokaal voor de plaatselijke verenigingen. Bovendien past in de nood aan bescherming van het dorpsgezicht en is het ideale gelegenheid om dergelijke gebouwen hun sociale rol te laten vervullen.